ENG

|

CAT

Jaume Mercader

Perfil

ProfileArchitect, 26 years old, Barcelona. I currently work in the construction of the Basilica de la Sagrada Familia, implementing 3D modelling and technologic methods to the fabrication and construction systems.


I graduated in September, 2016, by ETSAB. Becoming an Architect opened my interest to many subjects that go far beyond the design of habitat and spaces. I got skilled in parametric design, and my interest in it sent me to Computer Science school, where I attended Freshman Year and became a coding beginner. This skillset eventually allowed me to successfuly implement parametric tools at my workplace (Python, Grasshopper and similar), a task I am still developing and expanding.


Right now, alongside my job, I work freelance projects, such as Structure Design (mostly non-professional). Particularly, I am very interested in Graphic Design. I also love photography, and I always carry my camera when I travel.

Arquitecte, 26 anys, Barcelona. Actualment treballant a la construcció de la Basílica de la Sagrada Família, implementant mètodes de tecnologia i modelat 3D als sistemes de fabricació i construcció.


Em vaig graduar al setembre del 2016 a la ETSAB. Formar-me com a arquitecte em va descobrir moltes àrees d'interès que no necessàriament passen pel disseny d'espais i edificis. Vaig aprendre disseny paramètric, i posteriorment vaig assistir a classes de primer de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, on vaig aprendre a programar a nivell principiant. Gràcies a tot això, actualment estic implementant mètodes basats en disseny paramètric al lloc on treballo (Python, Grasshopper i similars).


A part de la feina, dedico algun temps a fer projectes pel meu compte, bé per a mi mateix o bé col·laborant amb algun company. En concret, m'interessa molt el disseny gràfic. També m'agrada la fotografia i sempre que viatjo porto la càmera a sobre.

Treballs

Works

<

>

More about my work:
Online Portfolio
PDF resume


Linkedin: Jaume Mercader
Twitter: @Jaume_Mercader
Instagram: @Jaume_Mercader
Flickr: Jaume Mercader

Feel free to contact me at
hola@jaumemercader.com

Més sobre els treballs:
Portafoli online
Currículum en PDF


Linkedin: Jaume Mercader
Twitter: @Jaume_Mercader
Instagram: @Jaume_Mercader
Flickr: Jaume Mercader

Contacteu-me a
hola@jaumemercader.com

(CC BY-NC-ND 4.0) | Jaume Mercader | 2017